EN KULTURARENA I VÅRDEN

Kultur som existentiellt stöd inom e-hälsa

Ett sätt att fortsätta leva

 

Lanseras i december 2016 på kulturarenan.se