EN KULTURARENA I VÅRDEN

Kultur som existentiellt stöd inom e-hälsa

Ett sätt att fortsätta leva

 

Lanseras i januari 2017 på Kulturarenan